vocaluse         Training en coaching in communiceren, presenteren en leidinggeven

 

  vocaluse werkwijze doel workshops trainingen coaching contact  

 

 

 

 

 

 

 

vocaluse

Leidinggeven

Leiderschap begint met goede communicatie!

Als leidinggevende stem je voortdurend af op je omgeving en wilt je authentiek en persoonlijk overkomen. Dit betekent strategisch kunnen handelen, effectief communiceren en invloed uitoefenen op een positieve en oplossingsgerichte manier.

Maar lukt dat wel altijd? Hoe is mijn communicatie, hoe kom ik over? Ben ik wel zo effectief, overtuigend of strategisch bezig?

Deze vragen zijn goed om eens met een professional te onderzoeken en te bespreken!  

Coaching
In coachingsgesprekken zoomen we in op je vraag. Het analyseren van de situatie en jouw rol daarin leidt tot inzicht in je werkomgeving. Het opstellen van een plan van aanpak geeft vervolgens richting aan hoe het geformuleerde doel bereikt kan worden; strategisch, communicatief, persoonlijk en gedragsmatig.

Intervisie
Een krachtig coachingmodel is intervisie: in een groepje van 4 of 5 deelnemers ga je elkaar leren coachen, op een gelijkwaardige, blikverruimende manier. Intervisie is elkaar explorerende ondersteunende vragen stellen. De eerste bijeenkomsten staan onder begeleiding van een externe coach. Daarna kan de groep indien gewenst zelfstandig verder.

Welk gedrag past bij mijn functie en hoe kom ik vooruit (ambitie, toekomst)?

Oplossinggericht
Zowel coaching als intervisie geeft je meer invloed op je werkomgeving en je loopbaan. Je krijgt beter zicht op het speelveld van de werkvloer. En ook begrip voor gedrag en de drijfveren van collega’s, je baas of je personeel. Beter contact met anderen en directe, duidelijke communicatie zorgt voor minder kans op misvattingen. Resultaatgericht werken en op een positieve manier sturen, leveren daarnaast verhoogd werkplezier op.

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden vrijblijvend contact op.