vocaluse         Training en coaching in communiceren, presenteren en leidinggeven

 

  vocaluse werkwijze doel workshops trainingen coaching contact  

 

 

 

 

 

 

 

VocalUse

Samenwerken

In een teamtraining Communicatie en Samenwerking werken we naar de gewenste situatie binnen het team of de afdeling. We richten ons op zowel gedrag, communicatie als omgangsvormen.

• Hoe komen we tot betere samenwerking?

Overzicht
Door persoonlijke 1-op-1 intakegesprekken met de medewerkers in de eerste fase van het traject, krijgt de trainer inzicht in de communicatie en gedragsfactoren die een rol spelen in de huidige werksituatie.

• Hoe pakken we de klaag- en roddelcultuur aan?

Aanpak
Na de analyse van het team schetsen we een beeld van een optimale samenwerking en communicatie. De daarop volgende training bestaat uit oplossingsgerichte teambijeenkomsten onder begeleiding van de trainer; op weg naar een positief benoembare eindsituatie. Belangrijke persoonlijke en gezamenlijke waarden en wensen in omgang en samenwerking worden uitgesproken. Gesprekken oefenen in Feedback geven met een acteur erbij kan zeer verhelderend werken!

• Hoe voorkomen we groepjesvorming?

Afspraken
De teamleden maken afspraken op het gebied van gedrag, communicatie en samenwerking. In dit proces zal de medewerker zijn/haar eigen aandeel in het geheel zien en vanuit een collectief belang verantwoordelijkheid nemen.

• Hoe komen we tot een goede taakverdeling?

Verantwoordelijkheid
Door een verbeterde, directe communicatie, zal het vertrouwen groeien en geroddel afnemen. Het levert een bewustzijn op over het eigen gedrag en het effect hiervan op de ander. Met als neveneffect betere taakafspraken, gedeelde verantwoordelijkheid en meer werkplezier.

• Hoe zorgen we dat ieder zijn verantwoordelijkheid neemt?